خط کشی پارکینگ،خط کشی پارکینگ خودرو،خط کشی پارکینگ ساختمان،خط کشی کف پارکینگ،خط کشی پارکینگ ها ، خط کشی پارکینگ محوطه،استاپر،گارد کرنر،خط کشی ارزان،خط کشی پارکینگ ارزان

خط کشی و نصب علایم در شهرک های تجاری ، تفریحی ،مسکونی و صنعتی

شرکت طرح و اندیشه شهر کوشان در نظر دارد به شهرک های مسکونی ، تجاری ، تفریحی و صنعتی خدمات رنگ آمیزی و ترافیکی ارائه دهد . بدین منظور تمامی خدمات ترافیکی شامل : خط کشی معابر ، رنگ آمیزی جداول ، رنگ آمیزی بستر لیفتراک ، نصب و تجهیز علائم ترافیکی ، سرعت گیر های مجازی و پلاستیکی ، پیست دوچرخه سواری و اسکیت ، معابر پیاده روی ، رنگ آمیزی نمای ساختمانها ، اجرای کفپوش های اپوکسی و پلی اورتان ، ساخت کفپوش استخر و … در مجموعه ما انجام میپذیرد .