خط کشی پارکینگ،خط کشی پارکینگ خودرو،خط کشی پارکینگ ساختمان،خط کشی کف پارکینگ،خط کشی پارکینگ ها ، خط کشی پارکینگ محوطه،استاپر،گارد کرنر،خط کشی ارزان،خط کشی پارکینگ ارزان

خط کشی پارکینگ طبقاتی برج میلاد توسط تیم کوشان

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

شرح پروژه

پروژه خط کشی پارکینگ طبقاتی برج میلاد

در این پروژه از رنگ ترموپلاستیک استاندارد ترافیکی استفاده شده است . پارکینگ طبقاتی برج میلاد در 5 طبقه دارای بیش از 700 جای پارک خودرو میباشد. طبقات اول تا سوم بصورت راهرو و طبقات 4 و 5 محوطه ای بسیار وسیع جهت جاگذاری خودروها ساخته شده است.