خط کشی پارکینگ،خط کشی پارکینگ خودرو،خط کشی پارکینگ ساختمان،خط کشی کف پارکینگ،خط کشی پارکینگ ها ، خط کشی پارکینگ محوطه،استاپر،گارد کرنر،خط کشی ارزان،خط کشی پارکینگ ارزان

خط کشی پارکینگ مجتمع مسکونی سعادت آباد

[تعداد: 1    میانگین: 5/5]

شرح پروژه

در این پروژه که یک پارکینگ 1 طبقه میباشد و تعداد 15 خودرو را در خود جای میدهد از رنگ درجه یک آلمانی 1500 میکرون استفاده شده است . مدت زمان اجرای این پارکینگ 1 روز به طول انجامید .